Meie investeerimisstrateegiaks on kasutada lühiajalisi atraktiivseid kauplemis- ja investeerimisvõimalusi ning ebaefektiivsusi, mida pakuvad tänased volatiilsed finantsturud. Pikemaajalisi väärtusinvesteeringuid teeme järjest rohkem integreeritud arenevatel turgudel. Strateegiat viime ellu selliseid finantsinstrumente kasutades, mis võimaldavad säilitada ettevõtte investeeringute portfelli head likviidsust.

Investeerimisstrateegia eesmärk on pakkuda aktsionäridele ja investoritele investeeringute aktiivse juhtimise kaudu kõrget absoluuttootlust, mis on madalas korrelatsioonis globaalsete finantsturgudega ning tagada samas investeeringute hea likviidsus.